Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., jako zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK MIELEC zaprasza do przetargu łącznego nr 179

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące nieruchomości umieszczone zostały:

Link do przetargu:

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Chełm o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Miasta Chełm, położonej przy ul. Lubelskiej 145.

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące nieruchomości umieszczone zostały:

Link do przetargu

Zdobądź tytuł Kreatora miejsc pracy

Tylko do 29 maja pracodawcy mogą zgłaszać się do drugiej edycji konkursu ministra pracy  i polityki społecznej „Kreator miejsc pracy”.

Konkurs ma na celu wyróżnienie pracodawców, którzy tworzą nowe miejsca pracy oraz którzy zatrudnili najwięcej pracowników w 2014 r. Nagrody będą wręczane w pięciu kategoriach: mała, średnia, duża firma oraz duża firma przemysłowo-produkcyjna, a także duża firma handlowo-usługowa.

– Sytuacja na rynku pracy jest coraz lepsza. Pracuje już 16 mln Polaków. To najlepszy wynik od 1989 roku. Sukces ten zawdzięczamy przede wszystkim pracodawcom tworzącym nowe miejsca pracy. W konkursie wyróżniamy zarówno małe rodzinne firmy, jak i duże przedsiębiorstwa – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej.

Jakie są kryteria oceny? Kluczowy jest wzrost zatrudnienia w firmie. Dodatkowe punkty można zdobyć za przyjęcie do pracy młodych pracowników do 30. roku życia, z grupy 50+ oraz osób niepełnosprawnych. Oceniana będzie także rzetelność pracodawców – m.in. to, czy zatrudniają pracowników na umowach o pracę.

 – Doceniamy liczbę miejsc pracy, ale też ich jakość. W konkursie liczy się udział pracowników w szkoleniach czy dodatkowy system wynagradzania – dodał minister Kosiniak-Kamysz.

Jak zgłosić się do konkursu? Należy wypełnić Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.mpips.gov.pl/konkurs i przesłać go na adres konkurs@mpips.gov.pl, wysłać pocztą lub składać osobiście w siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa z dopiskiem KONKURS KREATOR). Udział w konkursie jest bezpłatny.

Konkurs to okazja do pokazania dobrych praktyk w relacjach pracowniczych, budowaniu kultury organizacyjnej firmy oraz systemu wartości, którymi się kierujemy. Udział w nim to cenne doświadczenie dla przedsiębiorstwa i dowód troski o aspekty poza biznesowe  i społecznie odpowiedzialne – powiedział Zbigniew Stopa, prezes zarządu firmy Lubelski Węgiel „Bogdanka“. Firma zwyciężyła w ubiegłorocznej edycji konkursu w kategorii duże przedsiębiorstwa przemysłowo-produkcyjne.

To bardzo cenne wyróżnienie, tym bardziej, że przyznane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Ta prestiżowa nagroda motywuje do dalszych działań. Nie pracujemy dla nagród i laurów, ale każde wyróżnienie sprawia, że każdego kolejnego dnia chcemy być lepsi – powiedział Paweł Lachowicz, prezes zarządu Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo. Firma zdobyła nagrodę Kreator miejsc pracy w 2014 roku w kategorii mikro i małe przedsiębiorstwa.

Nagrody pracodawcom wręczy minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz podczas uroczystej gali w czerwcu. Zwycięzcy konkursu otrzymają przez rok prawo posługiwania się tytułem „Kreator miejsc pracy” i logiem konkursu.

W skład Kapituły konkursowej weszli przedstawiciele związków zawodowych i organizacji pracodawców.

Patronami medialnymi konkursu są: Gazetapraca.pl, Pracuj.pl, TVP INFO, Dziennik Gazeta Prawna, Radio TOK FM, BRIEF, Markapracodawcy.pl, Infor.pl, Personel i Zarządzanie, hrpolska.pl oraz strategieibiznes.pl

W razie pytań prosimy o kontakt: Magdalena Górska (22) 661 11 17 magdalena.gorska@mpips.gov.pl

 54368593logo_mpips_nomargin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ważne dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie transportu intermodalnego

Szanowni Państwo

Uprzejmie prosimy o rozważnie możliwości realizacji przez Państwa firmę intermodalnego terminala przeładunkowego w Chełmie, w ramach Strategicznych Inwestycji Terytorialnych (SIT) Miasta Chełm.
Uwzględniając politykę miejską w ramach europejskiej polityki spójności, nasze miasto wynegocjowało w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, a także w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Lubelskiego (Monitor Polski z dnia 4 grudnia 2014 roku, poz.1143) tzw. „Strategiczne Inwestycje Terytorialne Miasta Chełm”.
Obejmują one min. budowę kolejowego kontenerowego terminala przeładunkowego oraz logistycznego centrum samochodowego. W obrębie inwestycji planowane są także obiekty Służby Celnej, składy i magazyny, akademicki inkubator przedsiębiorczości oraz park naukowo-technologiczny.
Inwestycje planowane są na bazie węzła kolejowego w rejonie Dworca Głównego PKP Chełm, oraz na obszarze byłego lądowiska sanitarnego (ponad 10 ha), na wschodniej rubieży granic administracyjnych miasta.
Teren byłego lądowiska leży w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej nr 12 oraz normalno i szerokotorowej transeuropejskiej linii kolejowej E-7. W odległości 28 kilometrów znajduje się największe drogowe i kolejowe polsko – ukraińskie Przejście Graniczne
w Dorohusku. Pomiędzy Chełmem w Polsce i Kowlem na Ukrainie, istnieje normalno
i szerokotorowe połączenie kolejowe. Szeroki tor sięga też 12 kilometrów na zachód od Chełma, do bazy paliw w Zawadówce.
Jednocześnie, w ramach „Strategii współpracy transgranicznej województwa lubelskiego, obwodu lwowskiego, obwodu wołyńskiego i obwodu brzeskiego na lata 2014-2020”, planowana jest:
1) „Budowa mostu kolejowego na rzece Bug w Orchówku k/Włodawy”, która otworzy subregion chełmski na obwód brzeski na Białorusi, oraz
2) „Budowa linii kolejowej szerokotorowej relacji Orchówek k/Włodawy-Zawada k/Zamościa, przez Chełm , Rejowiec Fabryczny i Krasnystaw”.
Strategia została podpisana przez stronę polską, ukraińską i białoruską, i przyjęta do realizacji przez samorząd województwa lubelskiego Uchwałą Nr XLIV/673/2014 Sejmiku Województwa z dnia 30 kwietnia 2014 r. Niniejsze inwestycje zostały ujęte na liście projektów kluczowych ww. Strategii.
Przywołane wyżej okoliczności, a także planowane na lata 2014 – 2020 przedsięwzięcia o znaczeniu strategicznym dla Chełma, subregionu chełmskiego i całego Województwa Lubelskiego sprawiają, że wymieniona na wstępie inwestycja polegająca na budowie intermodalnego terminala przeładunkowego w Chełmie, byłaby przedsięwzięciem atrakcyjnym pod względem ekonomicznym i finansowym.
Atrakcyjność tę zwiększają wydatnie kluczowe zakłady subregionu, takie jak Cementownia Chełm CEMEX Polska i
Cementownia Rejowiec S.A. należąca do Grupy Ożarów S.A., Cukrownia Krasnystaw należąca do Krajowej Spółki Cukrowej S.A., Zakłady „Cersanit” w Krasnymstawie, Spółdzielnia Mleczarska BIELUCH w Chełmie, Okręgowe Spółdzielnie Mleczarskie w Krasnymstawie i w Piaskach, Kopalnia Węgla Kamiennego „Bogdanka”, produkcja zbóż, rzepaku, bydła i trzody chlewnej, a także duża produkcja drewna w rejonie pojezierza łęczyńsko-włodawskiego.
W niedalekiej przyszłości Chełm może się stać węzłem kolejowym dla szerokotorowych transeuropejskich linii kolejowych relacji wschód-zachód i północ-południe, kończących swój bieg ponad 300 kilometrów na zachód od wschodniej granicy Polski.,
tj. w Sławkowie koło Katowic.
W razie wyrażenia zainteresowania, prosimy Państwa o odpowiedź lub kontakt na adres: ul. Lubelska 65; 22-100 Chełm, tel. +48 82 565 20 70, fax +48 82 565 22 54, e-mail: info@chelm.pl. Osobą do kontaktów w imieniu Miasta Chełm, jest Pan Marcin Grel, Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Promocji i Współpracy z Zagranicą. Jesteśmy też gotowi gościć Państwa u siebie, albo przyjechać do Państwa w dwustronnie uzgodnionym terminie.

Z poważaniem

Józef Górny
I Zastępca Prezydenta
Miasta Chełm

 

NABÓR UCZESTNIKÓW NA TARGI RESTA 2015

Miasto Chełm ogłasza nabór przedsiębiorców do uczestnictwa w targach Resta 2015 w dniach 21-23 kwietnia 2015 roku Litwa, Wilno. Wyjazd organizowany jest w ramach projektu „Inwestuj w Chełmie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i Innowacje, Działania 2.4 Schemat B Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013.

Oferta tematyczna targów:
Targi Resta 2015 to jedno z najbardziej cenionych wydarzeń w branży budowlanej w krajach nadbałtyckich. W halach targowych wystawcy zaprezentują asortyment i nowinki techniczne związane budownictwem, wykańczaniem wnętrz oraz renowacji zabytków. Ponadto uczestnicy targów będą mieli okazję zapoznać się z najnowszymi trendami w projektowaniu budynków jak również designem wnętrz. Specjalnie na tego rodzaju wydarzenia w ramach projektu Miasto Chełm zakupiło mobilne stoisko wystawiennicze, które umożliwi nam atrakcyjne zaprezentowanie oferty inwestycyjnej oraz turystycznej miasta oraz lokalnych przedsiębiorców. W Wilnie przedsiębiorcy będą mieli okazję do zaprezentowania swojej oferty reklamowej na profesjonalnym stoisku. Organizator targów Resta 2015, dokłada wszelkich starań, żeby targi stały się najefektywniejszym narzędziem wsparcia biznesu dla wystawców jak również  odwiedzających.

Więcej informacji: www.litexpo.lt

Do pobrania: zgłoszenie

Szczegółowe informacje można uzyskać:
Wydział Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą
Urzędu Miasta Chełm
tel: 82 564 36 68
email: joanna.ronowiecka@chelm.pl, dawid.wojciechowski@chelm.pl

NABÓR UCZESTNIKÓW NA TARGI ECONOMIC FAIR 2015

Miasto Chełm ogłasza nabór przedsiębiorców do uczestnictwa w targach Economic Fair 2015 w dniach 13-15 kwietnia 2015roku Bośnia i Hercegowina, Mostar. Wyjazd organizowany jest w ramach projektu „Inwestuj w Chełmie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i Innowacje, Działania 2.4 Schemat B Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013.
Udział w targach jest bezpłatny – organizator zapewnia przejazd, zakwaterowanie, wyżywienie, bilety wstępu oraz ubezpieczenie.

Oferta tematyczna targów:

Od ponad dziesięciu lat, Mostar jest gospodarzem jednej z najważniejszych i najbardziej popularnych imprez gospodarczych w Europie. Na Międzynarodowych Targach Gospodarczych swoją ofertę zaprezentuje pond 700 przedsiębiorców z pond 40 krajów. Oferta tematyczna targów obejmuje produkty sektora spożywczego, budownictwo, rolnictwo, najnowsze osiągnięcia przemysłu motoryzacyjnego, oferty sektora usług, telekomunikacji a także bankowość, ubezpieczenia, druk, przemysł wydawniczy oraz turystyka. Specjalnie na tego rodzaju wydarzenia w ramach projektu „Inwestuj w Chełmie” Miasto Chełm zakupiło mobilne stoisko wystawiennicze, które umożliwi nam atrakcyjne zaprezentowanie oferty inwestycyjnej oraz turystycznej miasta oraz lokalnych przedsiębiorców. Targi w Mostarze to doskonała okazja dla chełmskich przedsiębiorców na zaprezentowanie swojej oferty biznesowej na szerszym polu oraz możliwość podpatrzenia najnowszych rozwiązań technologicznych wiodących światowych marek.

Więcej informacji: www.mostar-fair.com/

Do pobrania: zgłoszenie

Szczegółowe informacje można uzyskać:
Wydział Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą
Urzędu Miasta Chełm
tel: 82 564 36 68
email: joanna.ronowiecka@chelm.pl, dawid.wojciechowski@chelm.pl

EuroCis 2015 Dusseldorf Niemcy.

IMG_7600

Po raz kolejny chełmscy przedsiębiorcy mieli okazję wyjazdu na międzynarodowe targi w ramach misji gospodarczej zorganizowanej przez Urząd Miasta Chełm. Dwudziestu biznesmenów odwiedziło Düsseldorf – gospodarza Targów w Handlu EuroCIS 2015.

Podobnie jak dwa poprzednie wyjazdy do Rygi i Budapesztu, z których skorzystało ponad czterdziestu przedsiębiorców wyjazd do Düsseldorfu zorganizowano w ramach projektu „Inwestuj w Chełmie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i Innowacje, Działania 2.4 Schemat B Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013. Chełmscy biznesmeni w Niemczech mieli okazję uczestniczyć w największych europejskich Targach w Handlu EuroCIS 2015. Jeszcze przed rokiem EuroCIS była jednym z czterech segmentów targów EuroShop ale z racji ogromnego zainteresowania wystawców i odwiedzających jest od tego roku samodzielną imprezą wystawienniczą.

Międzynarodowe Targi „Budapest Boat Show” Węgry 2015.

IMG_7169

Dwudziestu chełmskich przedsiębiorców w dniach 12-15 lutego 2015 r. odwiedziło Międzynarodowe Targi „Budapest Boat Show”. Bezpłatny wyjazd zorganizował Urząd Miasta Chełm w ramach projektu „Inwestuj w Chełmie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Podczas targów swoje stoisko zaprezentowało również miasto Chełm.

„Budapest Boat Show” jest jedną z bardziej cenionych imprez branży turystycznej. Tegoroczne targi zorganizowano w siedmiu halach wystawienniczych, podzielonych na specjalne sektory, w których zwiedzający mogli obejrzeć najnowocześniejszy sprzęt i prześledzić bieżące trendy w branży rekreacyjnej i turystycznej. Swoje produkty i sprzęt prezentowały firmy z sektora sprzętu wodnego, turystyki aktywnej, karawaningu, myślistwa czy wędkarstwa.  Wyjazd do Budapesztu był drugą misją gospodarczą dla chełmskich przedsiębiorców, zorganizowaną w ramach unijnego projektu „Inwestuj w Chełmie”, współfinansowanego z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i  Innowacje, Działania 2.4 Schemat  B Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na  lata 2007 – 2013.

 

Nabór uczestników na Międzynarodowe Targi w Handlu EuroCis 2015

Miasto Chełm ogłasza nabór przedsiębiorców do uczestnictwa w Międzynarodowych Targach w Handlu EuroCIS 215 w dniach 23-25 lutego 2015 Niemcy, Düsseldorf . Wyjazd organizowany jest w ramach projektu „Inwestuj w Chełmie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i Innowacje, Działania 2.4 Schemat B Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013.

Udział w targach jest bezpłatny – organizator zapewnia przejazd, zakwaterowanie, wyżywienie, bilety wstępu oraz ubezpieczenie.

Oferta tematyczna targów:

Targi w Düsseldorfie to jeden z czterech segmentów największych na świecie targów inwestycyjnych w handlu EuroShop. Najbliższa edycja targów EuroCIS w 2015 będzie już samodzielną imprezą targową. Skierowana jest m.in. do przedsiębiorców z sektorów handlu detalicznego i hurtowego ze wszystkich branż, gastronomii systemowej i rozrywkowej, sprzedaży wysyłkowej i handlu internetowego, sektora bezpieczeństwa IT, przemysłu konsumpcyjnego a także sektora bankowego i usług finansowych. Specjalnie na tego rodzaju wydarzenia w ramach projektu Miasto Chełm zakupiło mobilne stoisko wystawiennicze, które umożliwi nam atrakcyjne zaprezentowanie oferty inwestycyjnej oraz turystycznej miasta oraz lokalnych przedsiębiorców. W Düsseldorfie przedsiębiorcy będą mieli okazję do zaprezentowania swojej oferty reklamowej na profesjonalnym stoisku. Organizator targów dokłada wszelkich starań, żeby targi stały się najefektywniejszym narzędziem wsparcia biznesu dla wystawców jak również i dla odwiedzających.

Więcej informacji: http://www.eurocis-tradefair.com

Do pobrania: zgłoszenie

Szczegółowe informacje można uzyskać:
Wydział Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą
Urzędu Miasta Chełm
tel: 82 564 36 68
email: joanna.ronowiecka@chelm.pl, dawid.wojciechowski@chelm.pl

Nabór uczestników na targi Budapest Boat Show

Szanowni Państwo

Miasto Chełm ogłasza nabór przedsiębiorców do uczestnictwa w targach Budapest Boat Show w terminie 11 – 13 lutego 2015 roku (Budapeszt – Węgry). Wyjazd organizowany jest w ramach projektu „Inwestuj w Chełmie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i Innowacje, Działania 2.4 Schemat B Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013.

Udział w targach jest bezpłatny – organizator zapewnia przejazd, zakwaterowanie, wyżywienie, bilety wstępu oraz ubezpieczenie.

Oferta tematyczna targów:

Budapest Boat Show jest jedną z najbardziej cenionych imprez branży turystycznej. W Centrum Wystawienniczym HUNGEXPO wystawcy zaprezentują nowinki techniczne z dziedziny sprzętu turystyczno – rekreacyjnego w tym: żeglarstwa, żeglugi oraz sportów wodnych. Ponadto uczestnicy targów będą mieli okazję zapoznać się z najnowszymi trendami branży turystyki aktywnej.

Więcej informacji: http://hungexpo.hu/en

Do pobrania: zgłoszenie

Szczegółowe informacje można uzyskać:
Wydział Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą
Urzędu Miasta Chełm
tel: 82 564 36 68
email: joanna.ronowiecka@chelm.pl, dawid.wojciechowski@chelm.pl

Twój pomysł, europejskie pieniądze