Ulica Ceramiczna/ Szpitalna

Kompleks przy ulicy Ceramicznej i ulicy Szpitalnej

Powierzchnia nieruchomości: 4,42 ha

Ulica Towarowa

Kompleks przy ulicy Towarowej 7

Powierzchnia nieruchomości: 4,39 ha

Ulica Wschodnia

Kompleks przy ulicy Wschodniej

Powierzchnia nieruchomości: 10,91 ha

Twój pomysł, europejskie pieniądze