Inwestuj w Chełmie

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozowju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013

„Inwestuj w Chełmie” – pod taką nazwą rusza kolejna kampania promocyjna Chełma. Tym razem działania marketingowe nakierowane mają być na rozwój gospodarczy miasta. Realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 projekt kosztować ma 1 255 819 złotych, z czego 1 067 446,15 zł wynosi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Bez wątpienia Chełm staje się miejscem coraz bardziej przyjaznym gospodarczo. Sukcesywnie zmieniane w ostatnich latach miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego otwierają na nowe inwestycje kolejne obszary miasta. Część z nich jest w trakcie zagospodarowywania, inne już wkrótce mogą stać się wielkimi placami budowy. W tym roku ruszyła w Chełmie specjalna strefa ekonomiczna. Podstrefa Chełm, funkcjonująca w ramach SSE Euro-Park Mielec, ma szansę przyciągnąć do miasta nowe firmy a razem z nimi miejsca pracy.

W ramach projektu przewidziana jest produkcja spotów filmowych, które wyemitowane zostaną w ogólnopolskich stacjach telewizyjnych. Przekaz objąć ma również promocję w stacjach radiowych, reklamę internetową i prasową.

Miasto będzie promować potencjał gospodarczy: niskie stawki podatków, atrakcyjne tereny inwestycyjne, przygraniczne położenie z dostępem do kolei szerokotorowej i międzynarodowej drogi oraz strefę ekonomiczną. Równie ważne jest podniesienie rozpoznawalności Chełma jako największego polskiego miasta położonego najbliżej wschodniej granicy Unii Europejskiej.

Na potrzeby nowej kampanii powstaną wydawnictwa informacyjne o tematyce gospodarczej, które trafić mają do potencjalnych inwestorów. Okazją do tego będzie udział miasta w międzynarodowych targach, konferencjach, seminariach oraz misjach gospodarczych. Spory nacisk położony ma być na bezpośrednią obsługę potencjalnych inwestorów. W tym celu, w ramach pozyskanych środków, powołane i wyposażone zostanie Chełmskie Centrum Obsługi Inwestora, którego zadaniem będzie udzielanie pomocy chełmskim przedsiębiorcom w postaci chociażby przekazywania niezbędnych informacji, pomocy w pozyskiwaniu środków na innowacje czy też stymulowanie napływu inwestycji zewnętrznych. Władze miasta są przekonane, że powołana niedawno do życia podstrefa wraz z szeroką kampanią promocji gospodarczej przyniosą wymierne efekty.

Do miasta zgłosiły się już pierwsze firmy zainteresowane strefą ekonomiczną. Kampania promocji gospodarczej ma pomóc miastu w znalezieniu kolejnych potencjalnych inwestorów, a co za tym idzie przyczynić się do rozwoju gospodarczego Chełma.

Chełmskie Centrum Obsługi Inwestora

Urząd Miasta Chełm
Wydział Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą
Pok. 23 A

Twój pomysł, europejskie pieniądze