Podstrefa Chełm

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 marca 2014 r.( Dz. U z dnia 27 marca 2014 r., poz. 390) rozszerzono obszar mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej, tworząc min. Podstrefę Chełm. Do Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC włączono teren przy ul. Hutniczej o powierzchni 6,2172.

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2240) rozszerzono obszar mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej – Podstrefa Chełm. Do Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC włączono teren przy ul. Ceramicznej o powierzchni 2, 4006 oraz teren przy ul. Wschodniej o powierzchni 10,91.
Dzięki współpracy Chełma ze Specjalną Strefą Ekonomiczną inwestorzy mogą korzystać z pomocy publicznej w formie ulg podatkowych sięgających nawet 50 %.
W ramach oferty inwestycyjnej Miasta Chełm potencjalni nabywcy mogą liczyć na kompleksową obsługę informacyjną w zakresie nabywania gruntów poprzez udostępnianie pełnej dokumentacji oraz otrzymania wsparcia w zakresie infrastruktury drogowej czy usprawniania realizacji innych zadań.

OFERTA INWESTYCYJNA MIASTA CHEŁM UL. HUTNICZA

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU UL. HUTNICZA

OFERTA INWESTYCYJNA MIASTA CHEŁM UL. WSCHODNIA

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU UL. WSCHODNIA

OFERTA INWESTYCYJNA MIASTA CHEŁM UL. CERAMICZNA

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU UL. CERAMICZNA

WARUNKI OTRZYMANIA ZEZWOLENIA NA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W SSE EURO-PARK MIELEC.

POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SSE EURO-PARK MIELEC. ZWOLNIENIA PODATKOWE.

UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W STREFIE. KOLEJNOŚĆ DZIAŁAŃ.

KONCEPCJA ROZWOJU SSE

ZGŁOSZENIE INWESTORA. FORMULARZ.

 

TERENY INWESTYCUJNE SSE EURO-PARK MIELEC - PODSTREFA CHEŁM

Twój pomysł, europejskie pieniądze