• Chełm - miasto otwarte na inwestycje

    "Inwestuj w Chełmie"
  • Chełm

    "Inwestuj w Chełmie"

Chełm - miasto otwarte na inwestycje

Inwestuj w Chełmie

Chełm liczący prawie 70 tys. mieszkańców jest jednym z największych miast Polski wschodniej, największym miastem przy wschodniej granicy Unii Europejskiej, drugim co do wielkości miastem województwa Lubelskiego, zlokalizowanym w pobliżu granicy z Białorusią i Ukrainą. Jako miasto przygraniczne pełni rolę centrum przemysłowo – usługowo – tranzytowego. Jest położony w odległości 29 km od przejścia granicznego z Ukrainą w Dorohusku, 72 km od przejścia granicznego w Zosinie oraz 92 km od przejścia granicznego w Hrebennem. Miasto jest ważnym węzłem komunikacyjnym – tędy przebiega międzynarodowy szlak komunikacyjny: Paryż – Berlin – Warszawa – Chełm – Kijów, łączący najkrótszą trasą Europę Zachodnią z Ukrainą. Dominującą branżą w gospodarce Chełma są handel i usługi. Działa w niej prawie 40% wszystkich podmiotów. Innymi licznie reprezentowanymi branżami na rynku chełmskim są: obsługa nieruchomości i firm, transport, gospodarka magazynowa i łączność, przemysł i budownictwo. Jednym z atutów miasta jest doświadczona kadra menedżerska i techniczna o wysokich kwalifikacjach zawodowych, szczególnie w dziedzinach: lotniczej, budowlanej, mechanicznej, obuwniczej, rolno – spożywczej i meblarskiej. Chełm stanowi istotny ośrodek gospodarczy, ze szczególnie silnymi branżami: mineralną (cementy, ceramika budowlana, wytwórstwo betonów), spożywczą, budowlaną. W mieście znajdują się zakłady specjalizujące się w przemyśle precyzyjnym oraz liczne przedsiębiorstwa usługowe.

Na potencjał Chełma trzeba jednak popatrzeć szerzej niż przez pryzmat samego miasta. Chełm i ziemia chełmska to około 100.000 osób, z czego połowa to ludzie w wieku produkcyjnym. W regionie tym mieszka wiele osób o wysokich kwalifikacjach menadżerskich. Firmy zainteresowane zatrudnieniem pracowników znajdą tu wielu doświadczonych specjalistów o wysokich kwalifikacjach, szczególnie w branżach: budowlanej, mechanicznej, obuwniczej, rolno- spożywczej i meblarskiej.

Ważnym elementem wyróżniającym potencjał pracowników rejonu Chełma jest dostępność na rynku pracy specjalistycznej kadry lotniczej w tym pilotów śmigłowców, a także specjalistów mechaniki lotniczej, kształconych na wysokim poziomie przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie. Na bazie tejże kadry oraz zaplecza naukowo badawczego i doskonale zlokalizowanych terenów inwestycyjnych istnieje możliwość rozwoju branży lotniczej.

Dla zintensyfikowania rozwoju miasta, zwłaszcza poprzez lokowanie w mieście nowych inwestycji powołana została podstrefa Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Rozwój gospodarczy i nowe miejsca pracy to priorytet w planach władz miasta w kolejnym okresie programowania unijnego na lata 2014-2020.

Galeria

Inwestuj w Chełmie

Kontakt

 

Adres

Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65
22-100 Chełm
 

Telefon

082 565 20 70
082 565 22 54
 

E-mail

info@chelm.pl

Twój pomysł, europejskie pieniądze